31. 4. 2009 Zřícenina hradu Hasištejn
Aktuality
       První písemná zmínka o královském hradu byla v Majestas Carolina z 14. století, přestože na tomto místě je zmiňováno opevněné místo už ve století dvanáctém. Poskytovalo ochranu obchodní cestě mezi Kadaní a německým městem Zwickau.

       Je možné, že gotický hrad zde nechal postavit sám král Václav II. Od roku 1348 byl hrad v držení rodu pánů ze Schönburgu. Král Karel IV. jim jeho držbu roku 1351 prodloužil i s panstvími Přísečnice a Schlettau. Od roku 1392 jej vlastnil Václav IV. a ten jej po roce 1418 daroval Lobkovicům. Příslušník tohoto rodu humanista Bohuslav Hasištejnský hrad rozšířil a opatřil hradbami. Pak v něm založil jednu z největších knihoven českého království. Knihovna byla později přestěhována do Chomutova, kde roku 1598 shořela. V záznamech z roku 1622 byl hrad uváděn jako opuštěný. Na počátku 18.století zříceninu hradu nechal upravit Emanuel Karsch, postavil zde hostinec. Je na něm pamětní deska, připomínající návštěvu J.W.Goetha v roce 1810.

       S Leničkou jsme dorazili na hrad jedno pozdní nedělní odpoledne. Lenička se už delší dobu učila na zkoušky a tak nám přišlo vhod někam vyrazit. No a nejblíže je právě Hasištejn. Zaparkovali jsme ve vesničce Místo, zprvu jsem nechtěl věřit, že se takhle může jmenovat obec. Ke hradu to bylo asi kilometr a půl. Ten jsme si důkladně prolezli, včetně podzemí a různých zákoutí, na první pohled skrytých. Jen na hradby jsme raději nelezli. Lenička se trošku obávala o to, abychom někam nespadli. Vše jsem důkladně zdokumentoval, včetně informačních tabulí. Nad tím se Lenička pozastavovala nejvíce.  Za svitu sluníčka jsme nakonec zůstali chvilku sedět na jakémsi ochozu. Něco pojedli, popili a po zakoupení turistické známky se vydali pomaličku zpět k autu.