Na první jarní výlet jsme vyrazili ještě za astronomicé zimy na hrad Týřov a ke Skryjskému jezírku.
Jarní výlet na Týřov