Z Olomouce jsme si to našim přibližovadlem namířili k vojenské zotavovně Husita, ležící na březích vodní nádrže Vranov. Měl jsem zde další pracovní záležitosi, ale naštěstí už netrvali moc dlouho. Tedy co se mě týče. Lenička, která zatím trávila čas v autě (nechtěla jít se připravovat na státnice dovnitř) na tom byla o poznání hůř a dokonce si v autě i topila. Konečně jsme se s malou zastávkou v Dačicích dostali do Telče. Tady se přivítali s rodiči, sbalili Matýska a přesunuli se do Lhotky. Čelal nás tu nádherný podzim plný sluníčka, vycházek a dobré pohody. V neděli, před naším odjezdem domů jsme museli ještě přezout pneumatiky v Telči. Tady jsme se kupodivu setkali i s tetou Jelenkou, která do Telče zavítala se zájezdem důchodců. Setkání jsme si všichni užili.
Krkonoše - Na zlaté vyhlídce
Olomouc
2011
Vyrážíme za sluníčkem. Matýsek se už taky těšil. Krajina jak malovaná. Dokonce i rosa vydrží chvilku dýl.
A tady dokonce zmrzla. No, není to krása. V poklidu pokračujeme svou cestu směrem k Mrákotínu. Matýsek je štěstím bez sebe.
Tak kudy??? Já jsem pes hlídací a taky výstavní. Pozor na mě. Horní Mrzatec
Ještě jsme to protáhli do spádového lesa. Matýsek se tu uvelebil. Našli jsme i mohylky. V neděli jsme se setkali i s Jelenkou.
A poseděli v cukrárně.